Sport nie zmieni przeszłości, ale może ukształtować przyszłość...

     Skazane przebywające w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie w ramach programu resocjalizacyjnego uczestniczą w zajęciach sportowych prowadzonych przez wykwalifikowaną instruktorkę Panią Anetę Woźnicką-Ładę.

     Sport to nie tylko ważny element kształtowania zdrowego trybu życia, ale także korzystna forma spędzania wolnego czasu. Spełnia bowiem podstawową potrzebę, której zaspokojenie gwarantuje równowagę fizyczną i psychiczną: poprawia wytrzymałość na stres i zmęczenie, zmniejsza lęk i ryzyko depresji oraz może odgrywać ważną rolę w zapobieganiu patologii społecznej. Systematyczny wysiłek fizyczny jest jednym z najważniejszych czynników, które pozytywnie wpływają na funkcjonowanie organizmu człowieka. Warunkuje prawidłowy rozwój psychofizyczny, poprawia jakość życia i zapobiega występowaniu wielu chorób i dysfunkcji.

     Aktywność fizyczna w warunkach więziennych jest niezwykle ważna a świadczy o tym wiele argumentów, m.in. art. 27.3 Europejskich Reguł Więziennych, który mówi: Integralną częścią rygoru więziennego są odpowiednio zorganizowane zajęcia promujące sprawność fizyczną i zawierające stosowne ćwiczenia oraz możliwości rekreacyjne. Polskie rozwiązania prawne w  zakresie zajęć sportowych oparte są na europejskich standardach postępowania z osobami pozbawionymi wolności.

    Uprawianie sportu to doskonały sposób na odstresowanie się i wyładowanie negatywnych emocji. Ukierunkowanie takich odczuć i wyładowanie poprzez sport pozwala osiągnąć niski poziom nerwów i stresu. Zapobiega powstawaniu stanów lękowych, depresyjnych czy zaburzeń emocjonalnych.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej