Funkcjonariusze Służby Więziennej wspierają Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu “Zośka” i “Parasol”

Akcja niesienia pomocy zainicjowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Służbę Więzienną #ResortSprawiedliwościPomaga skutkuje wieloma działaniami pomocowymi realizowanymi od pierwszych dni ogłoszonego w kraju stanu epidemii.

W ramach programu resocjalizacji społecznej MASKA, realizowanego przez kadrę Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie, 16 skazanych kobiet odbywających karę pozbawienia wolności zaangażowało się w akcję pomocową szycia maseczek ochronnych na potrzeby funkcjonariuszy i osadzonych z jednostek penitencjarnych oraz innych instytucji państwowych, wymagających pomocy w tym zakresie. Uszyte maseczki zostały w dniu 7 maja br. przekazane na ręce Pani Anny Roczkowskiej, celem wsparcia Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu “Zośka” i “Parasol”.


Szyjemy maseczki w więzieniu!
W obliczu bardzo trudnej sytuacji zwiazanej ze skalą i liczbą zakażeń w kraju, kadra grochowskiego aresztu mobilizuje skazane kobiety do czynnego zaangażowania się w akcję pomocową, której celem jest wykonanie maseczek ochronnych w ramach programu resocjalizacji. Cały proces szycia maseczek ochronnych odbywa się przy zachowaniu wszelkich niezbędnych zasad higieny. Przed przystąpieniem do szycia skazane dezynfekują ręce i wszystkie powierzchnie narażone na niebezpieczeństwo.


Misja i wartości!
Angażowanie się w działania prospołeczne nakierowane na pomoc koreluje u każdego człowieka ze wzrostem poczucia własnej wartości, uczy współpracy oraz dodaje wiary we własne siły. Skazane w ramach warsztatów podnoszą swoją świadomość w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych, uświadamiają sobie znaczenie konkretnych zachowań w niesieniu pomocy innym, jednocześnie rozwijając własne zdolności manualne, wykształcając nawyk pracy, dokładność i systematyczność.

Tekst i zdjecia: ppor. Ewa Smolińska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej