W dniu dzisiejszym pracownicy i pensjonariusze trzech Domów Pomocy Społecznej na terenie m.st. Warszawy otrzymali maseczki ochronne szyte w ramach programu readaptacji.

Maseczki ochronne szyte przez skazane odbywające karę pozbawienia wonlości na terenie grochowskiej jednostki penitencjarnej trafiły do Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa", Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta oraz Domu Pomocy Społecznej "Pod brzozami" w Warszawie. W ramach akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga w dniu dzisiejszym funkcjonariusze Areszt Śledczego w Warszawie Grochowie przekazali na ręce pracowników stołecznych DPS-ów łącznie 1150 maseczek ochronnych.

Domy Pomocy Społecznej to miejsca szczególnie narażone na możliwość rozprzestzrenainia się wirusa SARS-CoV-2 z uwagi na przebywanie w nich osób starszych z obniżonym układem odpornościowym oraz chorobami przewlekłymi. Skutki epidemii koronawirusa dotykają niemal każdej strefy życia społecznego, dlatego pomoc w zakresie zabezpieczenia pracowników i pensjonariuszy domów spokojnej starości przed wirusem jest niezbędna.

Resocjalizacja przez pomaganie

Zaangażowanie osób pozbawionych wolności w program resocjalizacyjny "Maska" ma na celu wpłynąć na świadomość obecnej trudnej sytuacji i gotowość do współdziałania na rzecz innych. Ukazanie osadzonym zachowań pożądanych społecznie ma wpływ na ich funkcjonowanie podczas odbywania kary pozbawienia wolności ale także przygotowuje do podejmowania pozytywnych decyjzji po opuszeniu jednostki penitencjarnej.

Tekst: ppor. Ewa Smolińska

Zdjęcia: kpr. Ksenia Łokietek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej