Areszt Śledczy w Warszawie Grochowie realizuje szereg inicjatyw w ramach akcji zainicjowanej przez Ministra Sprawiedliwości: #ResortSprawiedliwościPomaga.

     Funkcjonariusze grochowskiej jednostki penitencjarnej wraz z Fundacją Dom Kultury w ramach zainicowanej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości #ResortSprawiedliwościPomaga aktywnie motywują skazane kobiety odbywające karę pozbawienia wolności do włączenia się w akcję charytatywną polegającą na szydełkowaniu zabawek dla dzieci korzystających z poradni specjalistycznych.

     Zabawki wykonane na zajęciach indywidulanych w ramach kółka robótek ręcznych przez skazane kobiety obywające karę pozbawienia wolności w zakładzie karym typu zamkniętego zostaną przekazane do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie oraz Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością w Szczawnicy do oddziału zamiejscowego w Ochotnicy Dolnej Brysiówka 26. Z placówek korzystają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dzieci borykające się z trudnościami w nauce, mające problemy wychowawcze, uczęszczające na zajęcia specjalistyczne lub o charakterze terapeutycznym.

     W tym tygodniu zostało wysłanych 100 maskotek, które pomogą dzieciom przejść przez trudne chwile, etapy dorastania. Będą pocieszycielem, obrońcą przed nocnymi strachami, dadzą poczucie bezpieczeństwa w nowych sytuacjach, pomogą pokonać smutek po rozłące z rodzicami oraz pomogą wyrazić emocje i okazywać uczucia.

     Zajęcia w ramach kółka robótek ręcznych to forma oddziaływań, która jest równocześnie nauką jak i odpowiedzią na potrzeby skazanych przebywających w izolacji – terapią i konstruktywnym zagospodarowaniem czasu wolnego. Zajęcia skierowane są na człowieka i jego środowisko, kształtują samodzielne myślenie, stymulują procesy intelektualne, rozwijają zdolności ekspresji. Warsztaty zmniejszają ryzyko łagodnych zaburzeń poznawczych, stres i niepokój, pomagją złagodzić depresję, wzmacniają poczucie własnej wartości, jak również są bardzo ciekawą formą terapii zajęciowej.

     Udział w akcjach charytatywnych ma uwrażliwiać na potrzeby innych i uzmysłowić osadzonym, iż mimo problemów z jakimi się borykają również mogą działać na rzecz drugiego człowieka. Poprzez uczestnictwo uczą się współpracy a także działalności non profit. Możliwość sprawdzenia się, poczucie, że jestem potrzebny innym ludziom dodaje wiary we własne siły oraz pewności siebie. Wolontariat rozwija również postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań a także w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej