W dniu dzisiejszym Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" w Warszawie otrzymał 500 sztuk maseczek ochronnych szytych w ramach programu readaptacji.

     W ramach akcji niesienia pomocy Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga 16 skazanych kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w grochowskiej jednostce penitencjarnej szyje maseczki ochronne dla pensjonariuszy i pracowników Domów Pomocy Społecznej w Warszawie. W dniu 12 maja 2020 roku zostało przekazanych 500 sztuk maseczek ochronnych do Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" w Warszawie, który dysponuje 100 miejscami dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężonymi dysfunkcjami ruchu oraz chorobami somatycznymi.  Z uwagi, że jest to miejsce szczególnie narażone na możliwość rozprzestzrenainia się koronawirusa, a zarażenie nim może mieć tragiczne skutki dla osób tam przebywających, wsparcie w zakresie wyposażenia pracowników i pensjonariuszy w środki ochronne jest niezbędne.

Resocjalizacja przez pomaganie

     Zaangażowanie osób pozbawionych wolności w program resocjalizacyjny "Maska" ma na celu kształtowanie umiejętności społecznych i poznawczych oraz uwrażliwić osadzonych do podejmowania działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Świadomość pełnienia ważnej i przydatnej roli w strukturach społecznych powoduje nie tylko zmniejszenie stopnia prizonizacji wśród osadzonych ale także przygotowuje ich do właściwego funkcjonowania po odbyciu kary.

     Dotychczas przekazano 1350 maseczek ochronnych do instytucji najbardziej potrzebujących wsparcia w zakresie zabezpieczenia przed wirusem COVID-19. Grochowska jednostka planuje szyć maseczki, dopóki będzie zapotrzebowanie na środki ochronne.

Tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej