Funkcjonariusze Służby Więziennej wspierają Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossa.

Akcja niesienia pomocy zainicjowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Służbę Więzienną #ResortSprawiedliwościPomaga skutkuje wieloma działaniami pomocowymi realizowanymi od pierwszych dni ogłoszonego w kraju stanu epidemii.

W ramach programu resocjalizacji społecznej MASKA, realizowanego przez kadrę Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie, 16 skazanych kobiet odbywających karę pozbawienia wolności zaangażowało się w akcję pomocową szycia maseczek ochronnych na potrzeby funkcjonariuszy i osadzonych z jednostek penitencjarnych oraz innych instytucji państwowych, wymagających pomocy w tym zakresie. Uszyte maseczki zostały w dniu 29 kwietnia br. przekazane na ręce pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. ks. Jana Ziei w Kolonii Ossa. Ośrodek jest placówką koedukacyjną, przystosowaną do zapewnienia opieki 96 wychowankom z całej Polski. Wszyscy podopieczni MOW-u zamieszkują w internacie. Jest to miejsce szczególnie narażone na rozprzestrzenianie się koronawirusa, dlatego pracownikom i wychowankom niezbędna jest odpowiednia ochrona.  


Szyjemy maseczki w więzieniu!
W obliczu bardzo trudnej sytuacji zwiazanej ze skalą i liczbą zakażeń w kraju, kadra grochowskiego aresztu mobilizuje skazane kobiety do czynnego zaangażowania się w akcję pomocową, której celem jest wykonanie maseczek ochronnych w ramach programu resocjalizacji. Cały proces szycia maseczek ochronnych odbywa się przy zachowaniu wszelkich niezbędnych zasad higieny. Przed przystąpieniem do szycia skazane dezynfekują ręce i wszystkie powierzchnie narażone na niebezpieczeństwo.


Misja i wartości!
Angażowanie się w działania prospołeczne nakierowane na pomoc koreluje u każdego człowieka ze wzrostem poczucia własnej wartości, uczy współpracy oraz dodaje wiary we własne siły. Skazane w ramach warsztatów podnoszą swoją świadomość w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych, uświadamiają sobie znaczenie konkretnych zachowań w niesieniu pomocy innym, jednocześnie rozwijając własne zdolności manualne, wykształcając nawyk pracy, dokładność i systematyczność.

 

Tekst i zdjecia: ppor. Ewa Smolińska
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej