Dla funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie włączanie się w akcje pomocowe to okazja do niesienia bezinteresownej pomocy, dla osadzonych nauka niesienia pomocy słabszym i potrzebującym.

W ramach kółka krawieckiego działającego w oddziale mieszkalnym dla skazanych kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego powstają workoplecki, które wesprą zbiórkę pieniędzy na cele statutowe Fundacji Happy Kids.

Fundacja Happy Kids

Działania Fundacji ukierunkowane są na pomoc dzieciom, których rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich lub zostały im one ograniczone. W Rodzinnych Domach Fundacji dzieci odbudowują wiarę w siebie i świat dorosłych. Otrzymują najlepszy „kapitał początkowy”, jakim jest pewność siebie i umiejętność samostanowienia. Wszystko za sprawą zawodowych rodziców, którzy zapewniają nie tylko opiekę, ale przede wszystkim wychowanie i kompensację potrzeb, które nie zostały zaspokojone przez rodzinę pochodzenia.

Dobre praktyki

Ponieważ pandemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno na życiu za więziennym murem oraz zostało wprowadzone ograniczenie w kontaktach ze światem zewnętrznym dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, funkcjonariusze grochowskiej jednostki zaangażowali osadzone kobiety do włączenia się w akcję charytatywną, polegająca na szyciu workoplecaków dla podopiecznych Fundacji. Workoplecaki bedą również dostępne dla darczyńców, wolontariuszy oraz osób związanych z działalnością Fundacji oraz pomogą uzyskć darowiznę w postaci 1% podatku.

Kółko krawieckie

Kółko Krawieckie prowadzone w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie stwarza możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień. Jest również okazją do zdobywania nowych umiejętności przydatnych w życiu codziennym. Jest to forma oddziaływań, będąca równocześnie nauką jak i odpowiedzią na potrzeby skazanych przebywających w izolacji, czyli terapią i konstruktywnym zagospodarowaniem czasu wolnego.

Korzyści dla osadzonych

Udział w akcjach społecznych i charytatywnych uczy pokory wobec życia, wzbudza poczucie własnej wartości, uwrażliwia na potrzeby innych, integruje społecznie, uczy empatii i większej wrażliwości na problemy i potrzeby innych a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zrobić więcej. Sprzyja rozwijaniu u osadzonych postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych, a także przygotowuje i zachęca do podejmowania przez nich działań na rzecz środowiska lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat.

Tekst i zdjęcia : ppor. Ewa Smolińska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej