XX Światowy Dzień Walki z Rakiem

 

4 lutego obchodzony jest jako Światowy Dzień Walki z Rakiem (World Cancer Day). Dzień ten został ustanowiony w 2000 roku podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem, zorganizowanego pod patronatem prezydenta Francji i dyrektora generalnego UNESCO w Paryżu.

Kadra Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie we współpracy z Fundacją Dom Kultury zorganizowała zajęcia kulturalno-oświatowe dla skazanych kobiet na temat naglący i bardzo poważny - diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych..

Podstawowym celem tego typu zajęć jest uświadomienie skazanym jak ważne w zapobieganiu chorobom nowotworowym jest wykonywanie badań profilaktycznych, wykrywających chorobę we wczesnym jej stadium i dajacym szansę jej wyleczenia. Obecnie głównym powodem wysokiej liczby chorych umierających z powodu raka jest zbyt późne wykrycie choroby.

Świadczenia opieki zdrowotnej w jednostkach penitencjarnych udzielane osobom pozbawionym wolności finansowane są w całości z budżetu państwa. Świadczenia te udzielane są przede wszystkim w podmiotach leczniczych zakładów karnych lub aresztów śledczych. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w Kodeksie karnym wykonawczym – udzielanie świadczeń odbywa się również w podmiotach pozawięziennych i dotyczy w szczególności świadczeń wysokospecjalistycznych bądź sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej