Spotkania z uczniami szkół średnich promujące zatrudnienie stanowią dla kadry Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie stały element promocji formacji Służby Więziennej.

W dniu dzisiejszym dyrekcja jednostki wraz z podległymi funkcjonariuszami gościła uczniów III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Warszawie. Podczas zorganizaowanego spotkania uczniowie wraz z towarzyszącym im opiekunem, usłyszeli podstawowe informacje o specyfice pracy w jednostce penitencjarnej. Goście obejrzeli pawilony, cele mieszkalne, place spacerowe oraz salę widzeń. Funkcjonariusze działu penitencjarnego opowiedzieli o pracy wychowawczej oraz zapoznali młodzież z prowadzonymi w jednostce oddziaływaniami resocjalizacyjnymi wobec osób skazanych. Funkcjonariusze pionu ochrony przedstwili ogólne zasady funkcjonowania systemu zabezpieczeń na terenie jednostki.

Celem wizyty było m.in. zaznajomienie przybyłych uczniów ze specyfiką pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz przybliżenie zasad funkcjonowania jednostki penitencjarnej oraz misji Służby Więziennej..

            Studyjny 2-godzinny pobyt młodzieży za murami więziennymi stał się cennym uzupełnieniem teoretycznej wiedzy przekazywanej podczas zajęć dydaktycznych oraz możliwością promowania Służby Więziennej wśród młodego pokolenia.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej