Perspektywa zatrudnienia w SW

Spotkania z uczniami szkół średnich promujące podjęcie nauki w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie stanowią dla kadry Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie stały element promocji formacji Służby Więziennej.

W dniach: 14 i 17 czerwca 2019 roku dyrekcja jednostki wraz z podległymi funkcjonariuszami gościła uczniów klas średnich o profilach mundurowych. Podczas zorganizaowanych spotkań uczniowie Liceów Ogólnokształcących w Żelechowie i Sobolewie, wraz z towarzyszącymi im opiekunami, usłyszeli podstawowe informacje o specyfice pracy w jednostce penitencjarnej. Goście obejrzeli pawilony i cele mieszkalne, świetlice, place spacerowe oraz miejsce zatrudnienia skazanych kobiet – szwalnię, mieszczącą sie w wyodrębnionym pawilonie na terenie tutejszego aresztu.

Funkcjonariusze działu penitencjarnego opowiedzieli o pracy wychowawczej oraz zapoznali młodzież z prowadzonymi w jednostce oddziaływaniami resocjalizacyjnymi wobec osób skazanych. Funkcjonariusze pionu ochrony przedstwili ogólne zasady funkcjonowania systemu zabezpieczeń na terenie jednostki. Uczniom przedstawiono również ofertę podjęcia nauczania w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, utworzonej w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.1461).

Nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej rozpoczyna się od dnia 1 kwietnia 2019r. Na studia może zostać przyjęta osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji zamieszczony na stronie Uczelni www.wskip.edu.pl. W czasie trwania studiów studenci są skoszarowani, a Uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci otrzymują również uposażenie, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia SW. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w październiku 2019 r. i będą prowadzone w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej będą kończyły się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego Służby Więziennej. Planowane do realizacji studia stacjonarne II stopnia w służbie kandydackiej będą kończyły się egzaminem magisterskim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł magistra oraz akt nadania stopnia podporucznika Służby Więziennej.

Absolwenci I i II stopnia studiów w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie mają gwarancję zatrudnienia jako funkcjonariusze w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej w całej Polsce.


 

Szczegółowe informacje – link do strony internetowej WSKiP

https://wskip.edu.pl/podstawowe-informacje-o-uczelni/

 

Tekst i zdjęcia: Rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Warszawie – Grochowie

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej