Kadra penitencjarna Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie kształtuje właściwe postawy prospołeczne za pośrednictwem słowa pisanego u skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. .

4 skazane kobiety w ramach programu resocjalizacji raz w tygodniu spotykają się na zebraniach redakcyjnych i tworzą czasopismo aby osadzeni przebywający w jednostce penitencjarnej byli lepiej zorientowani w wydarzeniach swego najbliższego otoczenia. Pierwszy numer miesięcznika ukazał sie w lipcu 2018 roku.

W gazetce poruszana jest m.in. tematyka związana z odbywaniem kary pozbawienia wolności, przedstawiane są wydarzenia z życia jednostki oraz przybliżane są wydarzenia historyczne. Ważną pozycję w więziennym periodyku stanowią ogłoszenia, komunikaty oraz kącik porad prawnych. W gazetce nie brakuje miejsca na twórczość własną osadzonych: poezję, prozę, i rysunek. Artykuł do gazetki więziennej może napisać każdy osadzony przebywający w jednostce penitencjarnej.

Warsztaty prowadzone przez kadrę penitencjarną opierają się na zabawie skojarzeniami słownymi i pisaniu krótkich, inspirujących tekstów literackich. Zajęcia rozwijają umiejętności komunikacji interpersonalnej i twórczego myślenia poprzez współdziałanie w grupie, stymulują do aktywnej wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów.

Od 2018 roku czasopismo Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie “Przystanek Grochów” bierze udział w Ogólnopolskim konkursie “Szpalty za kratą”, który adresowany jest do zespołów redakcyjnych – składających się z osób pozbawionych wolności – wydających gazetki więzienne. Niestety do tej pory nie udało się zająć I miejsca, jednak w tym roku liczymy na podium.

Tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska

 

Rozmiar: 224.0 kB
Rozmiar: 247.2 kB
Rozmiar: 262.6 kB
Rozmiar: 210.7 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej