Funkcjonariusze grochowskiej jednostki uczestniczyli w zorganizowanej przez Samorząd Studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej akcji promującej Koła Naukowe „Skołuj się” działające w Instytucie Pedagogiki Specjalnej.

Wydarzenie to dało kolejną możliwość promowania Służby Więziennej jako potencjalnego miejsca pracy. Funkcjonariusze aresztu wyposażyli stanowisko studentów Uczelnianego Koła Resocjalizacji w środki przymusu bezpośredniego oraz ochrony osobistej. Podczas spotkania również studenci innych specjalizacji dopytywali o specyfikę pracy w jednostce penitencjarnej oraz o warunki zatrudnienia jako funkcjonariusz Służby Więziennej. Funkcjonariusze grochowskiej jednostki zaprezentowali uczestnikom to, czym zajmuje się Koło Naukowe Resocjalizacji czyli doświadczeniem praktycznym w resocjalizacji.

Aktualnie w Areszcie Śledczym na warszawskim Grochowie aktualnie trwa rekrutacja na m.in. stanowisko strażnika działu ochrony, młodszego wychowawcy działu penitencjarnego, młodszego referenta działu kwatermistrzowskiego, młodszego referenta działu finansowego. Termin składania dokumentów mija 2 kwietnia 2024 roku. Funkcjonariuszem może zostać osoba o nieposzlakowanej opinii. Powinna wykazywać się odpowiednim przygotowaniem ogólnym i zawodowym oraz wysokim poziomem moralnym, systematycznie dokształcać się i podnosić kwalifikacje zawodowe. W postępowaniu wobec osób pozbawionych wolności obowiązania jest w szczególności kierować się zasadami praworządności, bezstronności oraz humanitaryzmu, szanować ich prawa i godność, oddziaływać pozytywnie własnym przykładem.

Jest to oferta pracy dla wszystkich, którzy szukają ciekawej, satysfakcjonującej i stabilnej pracy. O przyjęcie do służby mogą starać się zarówno mężczyźni jak i kobiety. Przyszły funkcjonariusz musi posiadać obywatelstwo polskie, co najmniej średnie wykształcenie, korzystać z pełni praw publicznych, oraz posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych. Praca w Służbie Więziennej gwarantuje stabilne warunki pracy, pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia, możliwość rozwoju zawodowego i systematycznego awansu oraz możliwość rozwoju własnych zainteresowań i pasji.

Współpraca Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie z uczelniami pozwala na poszerzenie wiedzy studentów z zakresu praktyki zawodowej ale również daje okazję na szersze zapoznanie się studentów ze specyfiką pracy w jednostce penitencjarnej.

 

 

Tekst i zdjęcia: por. Ewa Smolińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej