Funkcjonariusze SW edukują

W dniu 7 lutego 2019 roku kadra Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie zorganizowała kolejne spotkanie edukacyjno–profilaktyczne, tym razem dla wychowanek Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 291 w Warszawie. Rozmowy dotykały trudnych tematów: dokonywania w życiu właściwych wyborów, konsekwencji beztroskich i nieprzemyślanych decyzji, wyznawanych wartości, interpretacji słowa – wolność. Wychowankom placówki został wyemitowany film "Więzienie, stracony czas", obrazujący życie młodych ludzi, którzy przez własną lekkomyślność i brak odpowiedzialności trafiają do więzienia. Wychowanki usłyszały również, ku przestrodze, świadectwo kobiety odbywającej karę pozbawienia wolności.

Ochrona młodzieży przed podejmowaniem ryzykownych zachowań, związanych zwłaszcza z zażywaniem środków odurzających, mogących doprowadzić do uzależnień, demoralizacji, utraty zdrowia i życia oraz konfliktu z prawem – to głowny cel profilaktyczno-edukacyjnych przedsięwzięć realizowanych od wielu lat przez funkcjonariuszy tutejszej jednostki organizacyjnej.

 

Tekst: kpt. Renata Izdebska

Zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej