W Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie w dniu 26 marca 2019 roku odbyło się spotkanie z uczniami II klasy kierunku "Ochrona granicy państwowej" Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii. Funkcjonariusze grochowskiej jednostki zorganizowawali wizytę młodzieży klas mundurowych w ramach cyklu promocji pracy w Służbie Więziennej.

Grupa uczniów, licząca 37 osób, została zapoznana ze specyfiką pracy w szeregach Służby Więziennej. Funkcjonariuszka pionu kadrowego przedstawiła ofertę podjęcia nauczania w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, utworzonej w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.1461). Uczniom przedstawiono ogólne zasady funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego, przepisy dotyczące wykonania kary pozbawienia wolności i ich realizację w praktyce. Kadra aresztu zaprezentowała młodzieży również praktyczny wymiar osadzenia w izolacji penitencjarnej poprzez umożliwienie obejrzenia miejsc zakwaterowania i zatrudnienia osób pozbawionych wolności oraz miejsc rekreacji i prowadzonych zajęć kulturalno-oświatowych.

Nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej rozpoczyna się od dnia 1 kwietnia 2019r. Na studia może zostać przyjęta osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji zamieszczony na stronie Uczelni www.wskip.edu.pl. W czasie trwania studiów studenci są skoszarowani, a Uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci otrzymują również uposażenie, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia SW. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w październiku 2019 r. i będą prowadzone w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej będą kończyły się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego Służby Więziennej. Planowane do realizacji studia stacjonarne II stopnia w służbie kandydackiej będą kończyły się egzaminem magisterskim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł magistra oraz akt nadania stopnia podporucznika Służby Więziennej.

Absolwenci I i II stopnia studiów w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie mają gwarancję zatrudnienia jako funkcjonariusze w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej w całej Polsce.

 

Szczegółowe informacje – link do strony internetowej WSKiP

WSKiP

 

Tekst i zdjęcia: Rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Warszawie – Grochowie

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej