Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie wspierają medyków w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga.

    W obliczu dramatycznej sytuacji, w której znaleźli się pracownicy służby zdrowia w związku z epidemią wirusa COVID-19 oraz potrzebą pozyskania środków ochroy osobistej w celu zagwarantowania właściwego poziomu bezpieczeństwa personelowi szpitala i pacjentom, na początku kwietnia Dyrekcja Szpitala św. Anny w Piasecznie zwróciła sie z prośbą do Dyrektora jednostki o wsparcie szpitala poprzez zszywanie wykrojonych elementów fartuchów ochronnych przez osoby przebywające w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie.

    W ramach zajęć kulturalno-oświatowych organizowanych w tutejszej jednostce penitencjarnej skazane kobiety odbywające karę pozbawienia wolności zostały zaangażowane w akcję pomocy dla medyków, w ramach której zszywają wykrojone elementy odzieży ochronnej dla pracowników służby zdrowia.

   Udział w akcjach chartytatynych uczy wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości, tolerancji, rozwijaja empatię i kształtuje pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących. Ponadto ma uwrażliwiać skazanych na potrzeby innych i uzmysłowić, iż mimo problemów z jakimi sami się borykają również mogą działać na rzecz drugiego człowieka. Możliwość sprawdzenia się, poczucie, że jestem potrzebny innym ludziom dodaje wiary we własne siły oraz pewności siebie. Wolontariat stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

W ramach pomocy medykom ze szpitala św. Anny w Piasecznie zostało zszytych i przekazanych około 1600 fartuch ochronnych.

Tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska
 

Rozmiar: 121.2 kB
Rozmiar: 97.5 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej