Obchody Dnia Mikołaja w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie

W dniu 7 grudnia b.r. odbyło się spotkanie skazanych kobiet i mężczyzn ze swoimi dziećmi w związku z cyklicznie obchodzonymi w tutejszej jednostce organizacyjnej Mikołajkami.

Organizatorem tegorocznych obchodów był Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie płk Wojciech Zaręba we współpracy z przedstawicielami Fundacjami: You Can Free Us i Zaczytani.org. Fundacja You Can Free Us zapewniła dzieciom poczęstunek, napoje oraz poprowadziła szereg zabaw i konkursów przygotowanych przez wolontariuszy. Miłą pamiątką dla dzieci ze spotkania z rodzicami były prezenty podarowane przez Fundację Zaczytani.org.

Rodzina pełni bardzo ważną rolę w procesie readaptacji społecznej skazanych. Dzięki utrzymywaniu kontaktu z bliskimi, w tym z dziećmi, skazani utwierdzają się w przekonaniu, że nadal są ważni w życiu swych bliskich. Więź rodzinna jest szczególnym rodzajem więzi społecznej i stanowi jedną z podstawowych zmiennych procesu resocjalizacji osadzonych. Izolacja penitencjarna zawsze wiąże się z negatywnymi konsekwencjami, zarówno dla osób pozbawionych wolności jak i dla ich dzieci.

Inicjatywa cyklicznych obchodów spotkań z dziećmi na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie wpisuje się w ten ważny proces minimalizowania ponoszonych kosztów przez obie strony.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej