Nadanie stopni służbowych i wyróżnień z okazji Narodowego Święta Niepodległości

 

W dniu 16 listopada 2018 roku w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie odbyła się uroczysta odprawa z udziałem kadry kierowniczej. Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie płk Wojciech Zaręba wręczył funkcjonariuszom tutejszej jednostki organizacyjnej wyróżnienia i awanse z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Minister Sprawiedliwości Zarządzeniem Personalnym Nr 10/O/2018 z dnia
12 października 2018 roku, na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, nadał brązowe odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej” 4 funkcjonariuszom.

Minister Sprawiedliwości Rozkazem Personalnym Nr 3/2018 z dnia 12 października 2018 roku, na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, z dniem 11 listopada 2018 roku nadał stopień KAPITANA Służby Więziennej 3 funkcjonariuszom;
PORUCZNIKA Służby Więziennej 1 funkcjonariuszowi.
 

Dyrektor Generalny Służby Więziennej Rozkazem Personalnym Nr 34/2018 z dnia
12 października 2018 roku, na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, z dniem 11 listopada 2018 roku, nadał stopień
STARSZEGO CHORĄŻEGO Służby Więziennej 2 funkcjonariuszom.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie Rozkazem Personalnym Nr 22/2018 z dnia 7 listopada 2018 roku, na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, z dniem 11 listopada 2018 roku nadał stopień
SIERŻANTA SZTABOWEGO Służby Więziennej 3 funkcjonariuszom;
STARSZEGO SIERŻANTA Służby Więziennej 9 funkcjonariuszom; SIERŻANTA Służby Więziennej 4 funkcjonariuszom;
PLUTONOWEGO Służby Więziennej 2 funkcjonariuszom; STARSZEGO KAPRALA Służby Więziennej 1 funkcjonariuszowi.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie, za wzorową postawę
i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych, udzielił wyróżnienia w postaci krótkoterminowego urlopu 22 funkcjonariuszom. Ponadto podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za wkład i poświęcenie w pełnionej służbie i pracy, życząc wytrwałości w dalszym pełnieniu obowiązków na przydzielonych posterunkach i odcinkach.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Renata Izdebska


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej