Corocznie od 1 do 3 maja obchodzimy ważne dla nas święta państwowe: Święto Pracy, Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz Święto Konstytucji 3 maja, ustawy z  1791 roku regulującej ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów

W ramach zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej i patriotycznej prowadzonych przez kadrę penitencjarną skazane zatrudnione w radiowęźle Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie pod opieką wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych przygotowały cykl audycji upamiętniających święta państwowe obchodzine w mesiącu maju. Dzięki tej inicjatywie osadzeni przebywający w celach mieszkalnych i świetlicach mogą zapoznać się z genezą wprowadzenia Święta Pracy w Polsce, poznać historię powstania i ustanowienia Symboli Narodowych oraz wysłuchać historę Konstytucji 3 Maja.

Dla ucczczenia Święta Flagi Rzeczpospolitej Polskiej na drzwiach cel mieszkalnych skazane wywiesiły symboliczne kartki w barwach narodowych.

Wspólna historia i utożsamianie się z nią wszystkich pokoleń, jest niezwykle ważnym czynnikiem tworzenia się narodowej kultury, a przez to również konsolidacji całego narodu. Poprzez historyczną świadomość – samowiedzę historyczną – jesteśmy w stanie formułować pozytywne wnioski na przyszłość. Świadomość narodowa i historyczna stanowią jeden z zasadniczych elementów więzi narodowej, dzięki której kształtuje się tożsamość narodów. Historia jest nieodzownym czynnikiem procesu wychowywania.

Głównym celem prowadzonych oddziaływań penitencjarnych na terenie tutejszeego aresztu jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i historycznej osadzonych poprzez pobudzenie do refleksji nad kształtem współczesnego patriotyzmu, kształtowanie szacunku dla kultury narodowej i tradycji oraz kreowanie otwartych, twórczych i prospołecznych postaw.

Tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej