Podjęcie ważnej dyskusji o istocie kary wieloletniego pozbawienia wolności, o roli sztuki i edukacji w resocjalizacji, o wykluczeniu społecznym w formie izolacji fizycznej ale nie tylko, znalezienie odpowiedzi na pytanie: czym jest kultura, sztuka, jakie są ich role społeczne, jakie role społeczne pełnią artyści i twórcy kultury – to tylko nieliczne zagadnienia jakich podjęli się funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie współorganizując z Fundacją “Dom Kultury” odmienną od dotychczasowych inicjatywę.

W ramach prowadzonych wobec osób odbywających kary pozbawienia wolności oddziaływań resocjalizacyjnych powstaje innowacyjny projekt „W kratkę”, będący kontynuacją realizowanego od 2013 roku w grochowskim areszcie magazynu, o tej samej nazwie. Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w cyklu współpracy z przedstawicielami Fundacji Dom Kultury. Dialog społeczny i dyskusja o roli resocjalizacji kulturą, poruszane na łamach tworzonego pisma, zapewniają mu unikatowe miejsce na mapie czasopism. Artystycznie atrakcyjne medium przekazuje ważne społecznie treści, wpisuje się w sztukę krytyczną. Pismo jest na wysokim poziomie wydawniczymi i artystycznym.


W zebraniach tej unikatowej dziennikarsko-artystycznej redakcji uczestniczy aktualnie 15 skazanych kobiet oraz profesjonalni dziennikarze i artyści związani z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Spotkania ze skazanymi prowadzone w formie on-line. Więźniarki piszą teksty o codzienności życia w zakładzie karnym, o winie i karze, o marzeniach. Opowiadają o obecnym miejscu pobytu a także o planach na zmianę dotychczasowego funkcjonowania po opuszczeniu murów więzienia. Pomagają im w tym wychowawcy działu penitencjarnego, dziennikarze i artyści prowadzący warsztaty twórcze. W ten sposób powstaje ważny społecznie przekaz artystyczny - pismo "W Kratkę", nieregularnik, który w wersji finalnej ukaże się zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej.

Efektem wydania magazynu "W Kratkę" i dotarcia z nim do szerszego odbiorcy (m.in. wszystkich zakładów karnych w Polsce) jest inicjowanie empatii społecznej wobec zjawiska wykluczania w różnych jego przejawach, podjęcie dyskursu społecznego przez kulturę i sztukę jak również edukacja artystyczna. Ta ostatnia bezdyskusyjnie wpisuje się w proces resocjalizacji skazanych kobiet - autorek artykułów, poprzez przygotowanie ich do powrotu do życia społecznego i funkcjonowania w graniach prawa.

Wszyscy współtwórcy przedsięzwięcia mają nadzieję, że ze
względu na poruszane w piśmie zagadnienia będzie ono interesującą lekturą nieobowiązkową, acz chętnie czytaną, zarówno przez osoby pozbawione wolności, jak również przez artystów, przedstawicieli sztuki zaangażowanej społecznie, pedagogów i psychologów społecznych.

 

Tekst: kpt. Renata Izdebska, ppor Ewa Smolińska

Zdjęcia: ppor Ewa Smolińska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej