W okresie od 8 do 23 czerwca 2020 r. skazani mężczyźni odbywający karę pozbawienia w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie uczestniczyli w programie resocjalizacji z zakresu integracji rodzin „(Nie) wystarczająco dobry ojciec”, realizowanym przez kadrę tutejszego Aresztu.

     Większość skazanych mężczyzn przebywających w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie to ojcowie, którzy poprzez odbywanie kary pozbawienia wolności nie mogą prawidłowo wywiązywać się z roli ojca. Głównym aspektem bycia rodzicem-ojcem jest zapewnianie bezpieczeństwa przez bycie wrażliwie wspierającym, a zarazem stawiającym wyzwania towarzyszem w sytuacjach, gdy wzbudzony jest system eksploracji dziecka. Swoiste zadania, jakie w ramach tej roli przypisuje się ojcom to przekazywanie wiedzy, udzielanie porad, oferowanie dziecku nowych doświadczeń przy zapewnieniu mu wsparcia, stawianie wyzwań wymagających zdobywania nowych kompetencji i doskonalenia już posiadanych, a także włączanie dziecka w doświadczenia wywołujące silne emocje, przy równoczesnym zapewnianiu poczucia bezpieczeństwa przez swoją obecność. Skazani przebywający w tutejszej jednostce penitencjarnej przey współpracy z wychowawcami starają się choć w najmniejszym stopniu stawić czoła wyzwaniu jakim jest bycie ojcem w więzieniu. Skazani zatrudnieni odpłatnie część wynagrodzenia przeznaczają na spłatę zobowiązań alimentacyjnych. W czasach kiedy nie było obostrzeń skazani mogli korzystać z nagród w formie bezdozorowego widzenia poza terenem jednostki lub zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru. W jednostkach penitencjarnych czerwiec tętnił życiem dziecięcych uśmiechów, organizowane były spotkania w ramach których skazani mogli być razem z rodziną i swoimi dziećmi. Ten dzień nabierał wyjątkowo uroczystego wymiaru w miejscach takich jak zakłady karne. Bo chodź przebywający w nich więźniowie to przestępcy odsiadujący karę za bardziej lub mniej poważne przestępstwa, to jednocześnie duża ich część ma w tym wyjątkowym dniu kogoś, kto czeka za murami i bez względu na wszystko chce się przytulić i powiedzieć – kocham cię tato…

     Rodzina stanowi z reguły najważniejsze i często jedyne oparcie dla więźniów. Prawidłowo funkcjonujące ognisko domowe daje możliwość rozwoju, zaspokajania potrzeb, wprowadza w świat wartości i norm społecznych. Ponadto daje poczucie stabilności, bezpieczeństwa oraz przynależności, stanowiąc mocną stronę procesu wychowawczego. Aby mogła trwać, musi posiadać więź, której rozluźnienie lub zerwanie stwarza problemy z odnalezieniem się poza murami zakładu karnego. Utrzymanie i pielęgnowanie więzi rodzinnych podczas odbywania kary pozbawienia wolności daje osadzonemu poczucie, że po powrocie na wolność zostanie przyjęty do rodziny. Istotną rolę w procesie społecznej readaptacji stanowi świadomość, że ma się do czego wrócić, dzięki czemu łatwiej jest uporać się z problemami, związanymi z pobytem w więzieniu.

     Z związku z Dniem Ojca 2020 karda Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie przygotowała program "(Nie) wystarczająco dobry ojciec", w ramach którego skazani wykonali indywidualne książeczki z bajkami dla swoich dzieci. Zbiór bajek napisanych przez ojców został przesłany do dzieci i jest przykładem na to, jak bardzo potomstwo jest ważne w ich życiu.

     W więzieniu Dzień Ojca to wyjątkowy dzień kiedy to tatusiowie dają prezenty czekającym na niech dzieciom.

Tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska

Rozmiar: 205.8 kB
Rozmiar: 232.2 kB
Rozmiar: 210.9 kB
Rozmiar: 200.4 kB
Rozmiar: 222.9 kB
Rozmiar: 229.7 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej