W ramach programu resocjalizacji kadra Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie zorganizowała dla grupy skazanych kobiet i mężczyzn spotkanie z udziałem Grzegorza Czerwickiego.

Grzegorz Czerwicki 12 lat spędził w zakładach karnych. Był uzależniony od amfetaminy, alkoholu i pornografii. Dziś spotyka się z więźniami, młodzieżą szkół dając świadectwo tego, że można zmienić swoje życie, jako przykład pokazując swoje własne, bardzo trudne doświadczenia. Grzegorz Czerwiński jest także autorem książki pt. „Nie jesteś skazany”. W trakcie spotkań głosi treści przeciwdziałające uzależnieniom i niskiemu poczuciu własnej wartości wskazując, że każdy ma szanse zacząć wszystko od nowa. Jako człowiek wolny od uzależnień stara się pomagać innym więźniom nie tylko dzieląc się swoim doświadczeniem  ale również prowadząc zajęcia profilaktyczne.

Szeroka tematyka przeciwdziałania uzależnieniom jest przedmiotem wielu cyklicznych działań i zajęć edukacyjno-profilaktycznych prowadzonych przez kadrę psychologów i wychowawców grochowskiego aresztu, wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności. Wyposażanie osadzonych w elementarną wiedzę o zażywaniu środków odurzających i potencjalnych zachowaniach towarzyszących, wraz z propozycją tematycznych warsztatów dyskusyjnych, urozmaiconych o mini wykłady i materiały audiowizualne, to forma zajęć gwarantująca zarówno ich wysoką jakość jak i atrakcyjność.

 

Tekst i zdjęcia: por. Ewa Smolińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej