Jedną z grup szczególnie narażonych na stanie się ofiarą jednej z form współczesnego niewolnictwa jaką jest praca przymusowa, są osoby opuszczające zakłady karne. I właśnie dla nich opracowane zostały zajęcia edukacyjno – warsztatowe umożliwiające samodzielną weryfikację ofert pracy i poszerzenie wiedzy z zakresu praw i obowiązków osób wyjeżdżających do pracy poza granice kraju.

Przedsięwzięcie prowadzi Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie wspólnie z Komendą Stołeczną Policji, Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej oraz Armią Zbawienia i Punktem Weryfikacji Ofert Pracy.

Na mocy zawartego porozumienia o współpracy w dniach: 1 – 12 kwietnia 2019 r. w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie oraz Oddziale Zewnętrznym w Popowie zaprezentowały osobom przebywającym w izolacji penitencjarnej, zarówno kobietom jak i mężczyznom, wystawę złożoną z 23 zdjęć. Tematyka fotografii nawiązuje do zjawiska współczesnego niewolnictwa, które dotyka Polaków zarówno w kraju jak i za granicą, ale również cudzoziemców przebywających w Polsce.

Prowadzona akcja, złożona w zajęć warsztatowych, kolportażu ulotek tematycznych oraz prezentacji wystawy zdjęć, stanowi część składową ogólnopolskiej kampanii społecznej, uświadamiającej zagrożenia wynikające ze zjawiska handlu ludźmi określanego często jako współczesne niewolnictwo.

Uświadomienie społeczeństwu problematyki handlu ludźmi i zjawiska „współczesnego niewolnictwa” są głównym celem realizowanej na terenie jednostek penitencjarnych okręgu warszawskiego kampanii edukacyjno – informacyjnej „S.O.S. przeciw handlarzom dusz”.

Tekst i zdjęcia - Rzecznik prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie


 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej