Ogólnopolska Akcji Honorowego Krwiodawstwa służb mundurowych: „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”, organizowana jest corocznie dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Honorowi Dawcy Krwi to osoby systematycznie oddające krew lub inne jej składniki w bezinteresownej służbie drugiemu człowiekowi. To cisi i skromni BOHATEROWIE, którzy nie oczekują poklasku, fleszy ani szczególnych form uznania. Ich niewątpliwe zasługi w ratowaniu ludzkiego życia mają miejsce zarówno podczas wznawianych akcji społecznych, jak i przez pozostały czas roku... każdego roku... od wielu lat...

Tradycją lat ubiegłych kadra Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie wzięła udział w tegorocznej ogólnopolskiej akcji krwiodawstwa. Przedmiotową akcję służb mundurowych pod hasłem „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”, prowadzoną w dniach od 21 października 2019 r. do 20 grudnia 2019 r., zorganizowano dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Służba Więzienna aktywnie uczestniczy w tym niezmiernie ważnym i potrzebnym przedsięwzięciu ratującym ludzkie życie.

Godziny przedpołudniowe 13 listopada br. na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu to czas upływający w bardzo szczególnym klimacie bezinteresownej POMOCY. Odbywająca się bowiem tego dnia akcja "poboru" życiodajnego i niezbędnego składnika ludzkiego organizmu, w zaparkowanym krwiobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zgromadziła wielu funkcjonariuszy i pracowników z różnych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Byli wśród nich stali, wieloletni, honorowi dawcy krwi również z grochowskiej jednostki penitencjarnej. Kpt. Łukasz Pieńkos - zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie- Grochowie wraz z podległymi funkcjonariuszami oddali tego dnia łącznie 2250 ml krwi – daru krwi.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje postawa kierownika działu kwatermistrzowskiego grochowskiego aresztu – kpt. Mariusza Godlewskiego, który na dzień 13 listopada 2019 r. oddał już 27,5 litrów krwi. Dla przypomnienia należy zaznaczyć, że funkcjonariusz w dniu 24 listopada 2017 r. został uhonorowany przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia - Pana Marcina Czecha odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Uroczystość była wyrazem szacunku dla Honorowych Dawców Krwi za ich bezinteresowne zasługi w ratowaniu ludzkiego życia.

Angażowanie się funkcjonariuszy SW w akcje pomocowe wypływa z ich naturalnego poczucia obowiązku, z postawy pełnej gotowości niesienia pomocy oraz z potrzeby serca. Postawa łagodzenia deficytu krwi w placówkach leczniczych i bankach krwi daje przykład wspólczesnego patriotyzmu funkcjonariusza Służby Więziennej.

 

http://www.nck.gov.pl/wreczenie-odznaczen-honorowy-dawca-krwi-zasluzony-dla-zdrowia-narodu/

 

Tekst: kpt. Renata Izdebska

Zdjęcia: ppor. Agnieszka Tracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej