Lektura za kratami

Osadzeni przebywający w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie aktywnie włączyli się w tegoroczną odsłonę Narodowego Czytania.

W okresie od 3 do 7 września b.r. skazane kobiety zatrudnione w radiowęźle tutejszej jednostki penitencjarnej czytały adaptację „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Ponadto w świetlicy oddziału mieszkalnego zostało zorganizowane spotkanie, podczas którego skazane kobiety odbywające karę pozbawienia wolności wspólnie czytały ww. lekturę.

Tegoroczne Narodowe Czytanie zbiega się ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Wspólna lektura „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego ma na celu przybliżyć czytelników do doświadczeń sprzed wieku, jak również promować czytelnictwo jako stały element planu dnia w codzienności więziennego życia. Do końca bieżącego roku skazane zatrudnione w radiowęźle aresztu będą czytały 44 teksty Antologii Niepodległości.

 

Tekst i zdjęcia: szer. Ewa Smolińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej