Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie przekazali maseczki ochronne do kolejnego Domu Pomocy Społecznej. 500 szt. maseczek trafiło do DPS "Syrena" w Warszawie.

     11 maja 2020 roku w ramach akcji niesienia pomocy zainicjowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Służbę Więzienną #ResortSprawiedliwościPomaga przekazanych zostało 500 maseczek ochronnych dla pracowników i podopiecznych Domu Pomocy Społecznej "Syrena" w Warszawie.

Szyjemy maseczki ochronne !

     Maseczki ochronne przekazane przez funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie do Domu Pomocy Społecznej "Syrena" w Warszawie zostały uszyte w ramach programu readaptacji społecznej, w który zaangażowanych jest 16 skazanych kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w grochowskiej jednostce. Cały proces szycia maseczek ochronnych odbywa się przy zachowaniu niezbędnych zasad higieny. Domy Pomocy Społecznej to miejsca szczególnie narażone na możliwość rozprzestrzenienie się koronawirusa, zarażenie nim może mieć tragiczne skutki dla osób tam przebywających, tym bardziej okazane wsparcie zostałe przyjęte z ogromną wdzięcznością. Misją DPS „Syrena” jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i społecznych w formach i w zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb przebywających w nim mieszkańców dlatego pomoc w zakresie zabezpieczenia przez wirusem jest niezbędna. Przekazane maseczki wykorzystywane będą zarówno przez pensjonariuszy ośrodka jak również przez pracujący w nim personel.

Resocjalizacja przez pomaganie

     Bezinteresowna pomoc na rzecz osób potrzebujących ma na celu kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii i zrozumienia, możliwość wykorzystania własnych umiejętności i doświadczenia a także kształtowanie umiejętności działania zespołowego i brania odpowiedzialności za swoją pracę.

     Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie angażując osoby pozbawione wolności w wykonywanie prac na rzecz potrzebujących, uczą, że każda pomoc się liczy, a pomagać można również, odbywając karę.

 

Tekst i zdjecia: ppor. Ewa Smolińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej