Międzynarodowy Dzień Teatru został ustanowiony z inicjatywy Międzynarodowego Instytutu Teatralnego w roku 1961 dla upamiętnienia inauguracji Teatru Narodów w Paryżu 27 marca 1957 roku .

          W Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie funkcjonuje grupa teatralna "Nadzieja", która powstała na początku 2010 roku. W skład grupy wchodzą skazane kobiety odbywające karę pozbawienia wolności po raz pierwszy w zakładzie karnym typu półotwartego, wykazujące zainteresowanie teatrem, przejawiające talent dramatyczny i pragnące go rozwijać. Opiekunem grupy teatralnej jest siostra Elizbeth, która na co dzień otwiera się na potrzeby świata pragnąc służyć Bogu w drugim człowieku wszędzie tam, gdzie go potrzebuje.

          Zajęcia teatralne wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój człowieka, sprzyjają poszerzaniu i utrwalaniu wiadomości. Pozwalają również na połączenie wszystkich typów ekspresji: plastycznej, słownej, muzycznej i ruchowej. Teatr zaspokaja niektóre indywidualne potrzeby człowieka: potrzebę przeżyć, potrzebę twórczości, potrzebę ekspresji. Może być nosicielem określonych treści, niekoniecznie łatwych w odbiorze i dzięki temu kształtować pozytywne postawy życiowe. Udział skazanych w tworzeniu sztuki ma wpływ na postawy moralne, kształtowanie osobowości, rozładowania nagromadzonych emocji oraz wyostrzenie wszystkich zmysłów. Wprowadzenie w świat sztuki poprzez warsztaty teatralne przynosi wiele korzyści, rozwija intelektualnie wzbogacając świat nowymi treściami, poszerza słownictwo, rozwija logiczne myślenie, kształci pamięć i uwagę, eliminuje nieśmiałość i lęk. Jest punktem wyjścia do uaktywnienia wszelkich sfer psychicznych.

          Podstawowym celem warsztatów teatralnych jest wspomaganie rozwoju osadzonego, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata oraz przygotowanie go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.

Tekst: ppor. Ewa Smolińska

Zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska

Rozmiar: 294.1 kB
Rozmiar: 295.9 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej