Idea mediacji na Olszynce Grochowskiej

W bieżącym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony jest w dniu 17 października. Wzorem lat ubiegłych w dniach: 14-18 października b.r. obchodzony jest tzw. Tydzień Mediacji.

Karda Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie zorganizowała tematyczne spotkanie dedykowane kobietom, wobec których zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Osadzone uczestniczyły w prelekcjach poświęconych mediacjom w postępowaniu karnym. Warsztaty i pogadanki informacyjno-edukacyjne w dniu 17 października 2019 r. poprowadziła Pani Grażyna Samulska - stały mediator Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, współpracująca z Polskim Centrum Mediacji. Aktywność osadzonych i zakres zadawnych pytań świadczyły o dużym zainteresowaniu tematyką mediacji w środowisku osób pozbawionych wolności.

Na liście wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji w tutejszej jednostce penitencjarnej znalazły się m.in.: szeroko rozpowszechniona kampania promująca ideę mediacji poprzez emitowanie audycji za pośrednictwem zakładowego radiowęzła, propagowanie wśród osadzonych możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów i mediacji w bezpośrednich rozmowach wychowawczych oraz umieszczanie przedmiotowych treści na tablicach ogłoszeń w oddziałach mieszkalnych.

Nadrzędnym celem mediacji jest zawieranie ugody pomiędzy zwaśnionymi stronami tak by proponowane rozwiązanie, wypracowane przy udziale mediatora, satysfakcjonowało obie strony konfliktu, zanim ten zostanie ostatecznie rozstrzygniety przez sąd. Warto pamiętać, że również podczas trwania procesu sądowego a nawet po wydanym przez sąd wyroku, mediacja może być wykorzystana.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej