13 maja 2020 roku funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie przekazali 500 maseczek ochronnych do Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków w Warszawie.

     W ramach akcji zainicjowanej przez Ministerstwo Sprawiedlidości i Służbę Więzienną #ResortSprawiedliwościPomaga uszyte maseczki zostały przekazane na ręce pracowników Domu Opieki Społecznej im. Matysiaków w Warszawie. Dom Pomocy Społecznej mieszczący się przy ul. Arabskiej 3 w Warszawie przeznaczony jest dla osób, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Jest to miejsce szczególnie narażone na rozprzestrzenianie sie koronawirusa, dlatego pracownikom i pensjonariuszom niezbędna jest odpowiednia ochrona.

     Świadoma, bezinteresowna praca na rzecz innych osób ma na celu kształtowanie postaw prospołecznych oraz rozwijanie empatii i zrozumienia. Skazane podczas udzielania sie w formie wolontariatu uzyskują liczne korzyści niematerialne takie jak: satysfakcja, spełnienie swoich motywacji, poczucie sensu i uznanie ze strony innych, zdobywają wiedzę, doświadczenie oraz nowe umiejętności.

Tekst i zdjecia: ppor. Ewa Smolińska

 

Rozmiar: 46.4 kB
Rozmiar: 37.9 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej