Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie płk Wojciech Zaręba gościł w dniu 8 maja 2019 r. delegatów litewskiej Służby Więziennej, której towarzyszyli przedstawiciele Zarządu Głównego Niezależnego Samorządu Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Parcowników Więziennictwa wraz z Przewodniczącym Czesławem Tulą.

Delegacja przybyła do Polski w związku z konferencją poświęconą zagadnieniom współpracy polsko-litewskiej w obszarze dokonanych zmian w systemach penitencjarnych obu państw. Funkcjonariusze z grochowskiego aresztu przybliżyli zagranicznym przedstawicielom SW zasady funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego prezentując podstawowe aspekty prawnych uregulowań odbywania kary pozbawienia wolności i stosowania tymczasowego aresztu. Delegatów zapoznano z prowadzonymi w jednostce programami resocjalizacyjnymi a także formami zatrudnienia skazanych zarówno na terenie jak i poza terenem zk.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie prowadzonych przez funkcjonariuszy SW obu krajów oddziaływań na rzecz osób pozbawionych wolności.

 

Tekst i zdjęcia: Rzecznik Prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej