Zajęcia kulturalno-oświatowe w Muzeum Narodowym

W ramach zajęć kulturalno-oświatowych poza terenem jednostki, organizowanych cyklicznie przez funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie, w dniu 4 września b.r. 10 skazanych mężczyzn uczestniczyło w wychowawczej lekcji historycznej w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Osadzeni obejrzeli m.in. Galerię Faras im. Profesora Kazimierza Michałowskiego, Galerię Sztuki Średniowiecznej, Galerię Sztuki Dawnej, Galerię Sztuki XIX Wieku, Galerię Sztuki XX i XXI Wieku oraz Galerię Wzornictwa Polskiego.

Głównym celem zajęć kulturalno – oświatowych w Muzeum Narodowym w Warszawie było zapoznanie się z dziełami sztuki polskiej i światowej, od antyku do współczesności, które obejmują: malarstwo, rzeźbę, rysunki oraz ryciny, fotografie, numizmaty, a także przedmioty sztuki użytkowej i wzornictwo.

 

 

 

 

Tekst i zdjęcia: szer. Ewa Smolińska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej