Zajęcia w Muzeum Warszawy

W ramach zajęć kulturalno-oświatowych poza terenem jednostki zorganizowanych przez kadrę Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie, 4 lipca br. - 12 skazanych kobiet uczestniczyło w lekcji historycznej w Muzeum Warszawy. Głównym celem, organizowanych na terenie obiektów historycznych miasta, zajęć jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i historycznej osadzonych oraz pobudzenie ich do refleksji nad kształtem współczesnego patriotyzmu. Patriotyzmu obywatelskiego, otwartego na przyszłość, który swoją siłę buduje na świadectwach przeszłości.

Muzeum Warszawy w latach: 1949–2014 nazywane było Muzeum Historycznym m.st. Warszawy. W jego siedzibie, która mieści się w 11 połączonych ze sobą staromiejskich kamienicach, znajdują się zbiory związane z historią Warszawy.

Osadzone zapoznały się m.in. ze znaleziskami archeologicznymi z terenu Warszawy, dziejami kamienic Muzeum Warszawy oraz wizerunkami Syreny warszawskiej. Podczas lekcji historycznej obejrzały miniatury pomników, suweniry warszawskie, plany i mapy Warszawy, fotografie i widoki stolicy, zbiory słynnego kolekcjonera i bibliofila Ludwika Gocla oraz zbiory słynnej warszawskiej rodziny Schielów.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej