Od 2 marca 2020 roku skazane kobiety z grochowskiej jednostki penitencjarnej uczestniczą w programie resocjalizacyjnym „Kuźnia artystów”, realizowanym przez kadrę Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie.

Zajęcia mają charakter indywidualny, podczas których osadzone mają możliwość rozwijać zainteresowania i kreatywność, wzbogacać własne doznania i zasób doświadczeń, budzić ciekawość i chęć twórczego działania, rozwijać umiejętności i zdolności manualne. Zajęcia te to także czas treningu cierpliwości, precyzji i praca nad koncentracją uwagi. Realizując określone działania osadzone uczą się planowania, przewidywania efektów i zaangażowania w twórcze działanie.

Art. 67§3 Kodeksu Karnego Wykonawczego mówi, iż "w oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych, nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym oraz środki terapeutyczne" w związku z powyższym Kadra Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie angażuje osoby pozbawione wolności w róznego rodzaju oddziaływania.

Zajęcia rękodzielnicze to oddziaływania będące zarówno nauką jak i formą terapii. Kształtują samodzielne myślenie oddziałując w kierunku zmiany samego siebie. Wzbudzają emocje korzystnie wpływające na samopoczucie i właściwe funkcjonowanie. Dziedzina ta wzmacnia w osadzonych poczucie wartości, ukazuje bowiem nieznane, ukryte do tej pory twórcze aspekty samego siebie.

Tekst: ppor. Ewa Smolińska

Zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej