Szlakiem historii "poety fortepianu"

Kadra penitencjarna z Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie zorganizowała dla skazanych kobiet edukacyjne zajęcia kulturalno-oświatowe poza jednostką penitencjarną.

5 lutego br. grupa skazanych kobiet, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego, uczestniczyła w lekcji historycznej w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie.

Muzeum mieści się w zmodernizowanych i odnowionych zabytkowych wnętrzach Zamku Ostrogskich w Warszawie. Kolekcja Muzeum liczy obecnie ponad 5 tys. obiektów, wśród których znajdują się autografy i pierwodruki dzieł Chopina, jego korespondencja, pamiątki, dokumenty, ważne edycje dzieł kompozytora i jemu współczesnych oraz obrazy, grafiki i rzeźby.

Podczas tej szczególnej lekcji skazane miały możliwość odbycia interdyscyplinarnych zajęć, uwrażliwiających na świat dźwięków, w których wzięły udział dwie instytucje: Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Partnerzy” oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”. Uczestniczki zajęć obejrzały również wystawę powarsztatową - Studium Pogłębionego Słuchania.

Prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych poza terenem jednostki penitencjarnej z osobami pozbawionymi wolności ma na celu „uwydatnianie roli kultury w życiu człowieka, a przez to pogłębianie humanistycznej motywacji zachowań, pomoc w wyborze wartości i odpowiedzialnym ponoszeniu konsekwencji własnych działań”. Tego typu praktyczne zajęcia służą aktywnemu kształtowaniu u skazanych szacunku dla kultury narodowej i tradycji, kreują otwarte, twórcze i prospołeczne postawy, wspomagają rozpoznawanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, wdrażają do społecznie akceptowanego sposobu spędzania wolnego czasu. Słowem – uspołeczniają a więc nadają sens codziennie prowadzonym przez Służbę Więzienną oddziaływaniom resocjalizacyjnym.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej