NOWE WOLUMINY

Dar KSIĄŻEK dla grochowskiej jednostki

 

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie poczynili starania o wzbogacenie księgozbioru biblioteki centralnej, której woluminy przenaczone są dla osób pozbawionych wolności przebywających w tutejszej jednostce.

Fundacja Zaczytani.org w ramach "Wielkiej Zbiórki Książek 2019" przekazała na rzecz biblioteki aresztu 90 kartonów z książkami. Półki biblioteki tutejszej jednostki wzbogaciły się o wartościową litereturę, z której mogą w codziennej więziennej rzeczywistości korzystać osoby umieszczone w izolacji penitencjarnej.

Znajomość literatury pomaga w szerszym zakresie zrozumieć różne sytuacje życiowe. Sprawia, iż uświadamiamy sobie przeżywane emocje, poznajemy nowe sposoby działania oraz łatwiej i skuteczniej rozwiązujemy codzienne problemy. Wspomaga to z kolei kształtowanie lepszej samooceny i służy budowaniu pozytywnego obrazu samego siebie.

Kadra penitencjarna grochowskiego aresztu w ramach prowadzonych dla osadzonych zajęć kulturalno-oświatowych zapewnia możliwość sięgania po dobrą książkę. Dlatego standardem postępowania wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych w tutejszym areszcie jest dbałość o systematycze uzupełnianie księgozbiorów o nowe woluminy. Współpraca funkcjonariuszy w tym zakresie z różnymi fundacjami od dawna jest jedną z form pozyskiwania wartościowej również współczesnej literatury. Wychowawczą rolą szeroko pojętego czytelnictwa jest bowiem m.in. identyfikowanie się z postaciami, rozwój mowy i myślenia, aktywność poznawcza oraz wrażliwość emocjonalna. Mają one pozytywnie wpływać na kształcenie estetycznej wrażliwości, rozwijanie sfery intelektualnej, moralnej, społecznej oraz kształtowanie wyobraźni i postawy twórczej.

I na przkazywaniu osadzonym takich właśnie wartości i nawyków zależy kadrze grochowskiego aresztu.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej