Programy resocjalizacyjne – podstawą oddziaływań penitencjarnych

W Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie oraz w Oddziale Zewnętrznym w Popowie rozplanowany został na cały rok 2019 program resocjalizacyjny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywaniu alkoholu lub używaniu narkotyków pt.: "Każdy ma to na co się odważy". Edycje dla skazanych przebywajacych w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie zaplanowano na marzec, wrzesień i grudzień 2019 r. Pierwsza edycja na terenie Oddziału Zewnętrznego w Popowie odbyła się w dniach: 26-27 stycznia 2019 r. Kolejna została zaplanowana na miesiąc - październik br.

Program jest realizowany przez profesjonalnie przygotowanych psychologów, zatrudnionych w grochowskiej jednostce oraz szkoleniowca i certyfikowanego instruktora terapii uzależnień - Jacka Znamierowskiego.

W programie biorą udział osoby pozbawione wolności, u których rozpoznano problemy w zakresie używania środków psychoaktywnych lub stwierdzono ryzyko wystąpienia tego rodzaju trudności, a także osoby skazane, w związku z popełnieniem czynu określonego w art. 178a kk. Oddziaływaniami są objęci skazani młodociani, pierwszy raz odbywający karę pozbawienia wolności oraz recydywiści penitencjarni, zarówno kobiety jak i mężczyźni.

Szeroka tematyka przeciwdziałania uzależnieniom jest przedmiotem wielu cyklicznych działań i zajęć edukacyjno-profilaktycznych prowadzonych przez kadrę psychologów i wychowawców grochowskiego aresztu, wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności. Wyposażanie osadzonych w elementarną wiedzę o zażywaniu środków odurzających i potencjalnych zachowaniach towarzyszących, wraz z propozycją tematycznych warsztatów dyskusyjnych, urozmaiconych o mini wykłady i materiały audiowizualne, to forma zajęć gwarantująca zarówno ich wysoką jakość jak i atrakcyjność.
 

Tekst i zdjęcia : Rzecznik Prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie – Grochowie


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej