Funkcjonariusze zachęcają studentów do podjęcia zatrudnienia w SW

Przybliżenie studentom specyfiki służby oraz codziennych obowiązków funkcjonariuszy stanowi praktyczną formę zapoznania młodych ludzi z możliwościami jakie oferuje nowoczesna Służba Więzienna. Wizyty studyjne każdorazowo stanowią praktyczny element merytorycznego wsparcia procesu dydaktycznego studentów uczelni wyższych. Ideą towarzyszącą podejmowanym przez funkcjonariuszy SW przedsięwzięciom jest otwarta komunikacja zewnętrzna. Formacja informuje, motywuje i edukuje zarówno młodzież szkół średnich jak i wyższych. Inicjowanie działań promujących zatrudnienie w tej trudnej lecz ciekawej pracy najskuteczniej odbywa się poprzez przekazywanie wiedzy ustami i przykładem doświadczonych praktyków.

W dniach 10 i 17 kwietnia 2019 roku grochowski areszt ponownie gościł studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, z którą od wielu lat współpracuje. Obie grupy studentów wraz z opiekunami miały możliwość obejrzenia infrastruktury jednostki, pawilonów mieszkalnych, cel mieszkalnych, placu spacerowego oraz miejsca zatrudnienia skazanych kobiet - szwalni.

Podczas spotkań studenci poznali podstawowe akty prawne regulujące odbywanie kary pozbawienia wolności oraz stosowanie tymczasowego aresztu. Funkcjonariusze działu penitencjarnego opowiedzieli o pracy wychowawczej oraz przybliżyli zasady funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego. Ponadto gości zapoznano z prowadzonymi w jednostce oddziaływaniami i realizowanymi programami resocjalizacji a także formami zatrudnienia więźniów zarówno na terenie, jak i poza terenem jednostki.

Poznanie praktycznych stron służby w dziale penitencjarnym ułatwi studentom kierunków pedagogicznych i resocjalizacyjnych podjęcie decyzji dotyczącej wyboru zawodu.

 

Tekst i zdjęcia: Rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Warszawie – Grochowie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej