Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w Areszcie w Warszawie - Grochowie odbyło się okolicznościowe spotkanie skazanych kobiet w ramach prowadzonych zajęć readaptacyjnych. Wzięła w nim udział grupa osadzonych biorąca udział w programie resocjalizacyjnym pt. „Piszę, więc jestem”. Wspólnie z prowadzącym zajęcia, dziennikarzem i reżyserem, przedstawicielem Fundacji Dom Kultury - Leszkiem Wejcmanem, osadzone zastanawiały się, jaka była w przeszłości rola kobiet na płaszczyźnie rodzinnej i społecznej, a jaka jest współcześnie? Podjęte w przedmiotowej materii refleksje i rozważania dotyczyły zarówno perspektywy na gruncie krajowym jak i sytuacji na świecie. Skazane opisywały własne przemyślenia poświęcone blaskom i cieniom kobiecości, zarówno w warunkach wolnościowych jak i w izolacji więziennej. Jedna z uczestniczek napisała „Kobietą nie przestaje się być w więzieniu, nie traci się kobiecości. Każda z nas na swój sposób dba o siebie i nie przestaje być przyjaciółką, matką czy żoną”.

Święto Kobiet po raz pierwszy obchodzone było w 1911 roku. Ustanowiono je dla upamiętnienia walki o prawa wyborcze i lepsze warunki pracy dla kobiet. Współcześnie - dzień ten jest obchodzony jako symboliczny gest pamięci o nas – kobietach. W dniu 8–go marca każdy miły męski gest w kierunku pań jest niwątpliwie okazją do uśmiechu. Każda z nas - kobiet w sposób naturalny wie bowiem jak dużo kolorytu i równowagi wnosimy w świat mężczyzn. Zaś każdy mężczyzna wie jak bardzo warto nam o tym przypomniać...

Grochowski areszt to jednostka penitencjarna przeznaczona głównie dla skazanych i tymczasowo aresztowanych kobiet i jednocześnie miejsce pracy, w którym większość osób zatrudnionych to również kobiety.

Międzynarodowy Dzień Kobiet dla funkcjonariuszek i pracownic formacji Służby Więziennej jest przede wszystkim dniem codziennej trudnej pracy. W jednostkach organizacyjnych w Polsce kobiety są obecne na każdym szczeblu struktury stanowiskowej. W Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie obecnie zatrudnionych jest łącznie 108 kobiet. Panie potrafią łączyć pracę zawodową ze swoimi obowiązkami rodzinnymi, osobistymi oraz z pasjami: sportem, podróżami, działalnością charytatywną, wolontariacką bądź społeczną.

Podejmowane przez kobiety i mężczyzn w Służbie Więziennej oddziaływania resocjalizacyjne i ochronne mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych oraz zapewnienie odpowiednich warunków prowadzenia skutecznego procesu resocjalizacji wobec osób pozbawionych wolności. W tej trudnej formacji, będącej służbą zaufania społecznego, skuteczność działań funkcjonariuszek i funkcjonariuszy jest możliwa m.in. dzięki partnerstwu, zaufaniu i okazywaniu wzajemnego szacunku, codziennie i wobec każdego.

 

Tekst – kpt. Renata Izdebska

Zdjęcia – kpt. Renata Izdebska, Leszek Wejcman

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej