W ciągu każdego dnia podejmujemy tysiące decyzji. Czy zdajemy sobie sprawę, że złe decyzje na drodze mogą być tragiczne w skutkach? Aby tego uniknąć, możemy dokonywać dobrych i właściwych wyborów.

Kampania społeczna Raz, dwa, trzy … zginiesz TY!

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie wraz z Komendą Stołeczną Policji w Warszawie i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Warszawie od wielu lat prowadzą działalność edukacyjno - informacyjną skierowaną nie tylko do przyszłych i początkujących kierowców, ale również do piratów drogowych, którzy kolekcjonują punkty karne za łamanie przepisów drogowych.

Istotnym elementem społecznej kampanii oraz realizowanych szkoleń jest świadectwo osób skazanych za jazdę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz tych, którzy w wyniku przestępstw popełnionych w ruchu drogowym w konsekwencji trafili do więzienia.

Wypowiedź osoby skazanej za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz skazanej za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, jest przestrogą dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego.

Osadzony, odbywający karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie podzielił się z uczestnikami szkolenia własnymi doświadczeniami dotyczącymi negatywnych konsekwencji nieodpowiedzialnych zachowań na drodze. Był żywym przykładem, że kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu może dopwowadzić do skazania i w efekcie pozbawienia wolności.

Z uwagi na obostrzenia wynikające z trwającej trzeciej fali pandemii koronawirusa zajęcia odbywają sie w formie on-line, jednak nie ma to wpływu na mocny przekaz, który dociera do uczestników szkolenia. Osobiste wyznania więźniów wymownie docierają do wyobraźni odbiorców, motywując ich do zastanowienia sie nad realną i najbardziej prawdopodobną konsekwencją jaką jest znalezienie się w warunkach izolacji penitencjarnej.

Dokonuj właściwych wyborów na drodze!

bądź trzeźwy!

Zapnij pasy sobie i pasażerom!

Jedź zgodnie z przepisami!

Nie używaj telefonu!

Nie patrz więc śmierci prosto w twarz!

Tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej