Osadzone przebywające w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie aktywnie tworzą gazetkę więzienną Kamczatka News w ramach programu resocjalizacyjnego.

      Dwa razy w tygodniu 6 skazanych kobiet odbywających karę pozbawienia w tutejszej jednostce penitencjarnej spotyka się na zebraniach redakcyjnych i tworzy miesięcznik Kamczatka News.

      Warsztaty twórczego pisania są jednym z elementów biblioterapii. Biblioterapia ma wiele form i długą tradycję. Jej najstarszym, a zarazem podstawowym rodzajem jest opowiadanie słuchaczowi historii pobudzającej go do refleksji. Zapoznanie się z tekstem jest dopiero połową sukcesu, drugą część stanowi reakcja odbiorcy - werbalna lub też w formie pisanej. Za tym drugim sposobem przemawia to, iż człowiek mówi zwykle znacznie szybciej i z mniejszą powściągliwością, niż kiedy pisze. Jeżeli więc uda się zachęcić podopiecznego do przelania myśli na papier, będzie to prawdopodobnie refleksja głębsza, bardziej przemyślana, dobitniej oddająca jego stan wewnętrzny.

      "Creative writing", czyli zajęcia z twórczego pisania, od wielu lat są niezwykle popularną formą aktywności umysłowej. Koncepcja zajęć opiera się przede wszystkim na prezentacji własnych próbek literackich oraz analizie tekstów pozostałych uczestników. Daje to oczywiście unikalną perspektywę nowego spojrzenia na własne próby literackie, a także nowego ich odczytania. Możliwość konfrontacji z innymi miłośnikami pisania jest bezcenna. Warsztaty, pozwalają także na zdobycie szeregu przydatnych wskazówek, dotyczących tego w jaki sposób wyjść z tekstami do świata. Osoby mające tzw. łatwość pisania dużo lepiej komunikują się z otoczeniem i szybciej budują swoją karierę. Nie każdy ma wrodzony talent literacki, jednak podstawowych zasad dobrego pisania – jak każdej innej umiejętności – można się nauczyć.

 

Tekst i zdjęcia: szer. Ewa Smolińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej