Wybór i jego konsekwencje – tematem lekcji wychowawczej w więzieniu.

 

Formacja Służby Więziennej wychodzi naprzeciw potrzebie kształtowania właściwych wzorców zachowań wśród młodego pokolenia. W dniu 15 marca 2019 roku funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie zorganizowali kolejne spotkanie z młodzieżą gimnazjalną w ramach kampanii "Więzienie, stracony czas". Jednostka gościła tego dnia grupę uczniów Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Gwizdałach wraz z wychowawcami.

Ważnym elementem spotkania z młodzieżą była rozmowa profilaktyczno-prewencyjna, poprowadzona przez psychologa działu penitencjarnego i funkcjonariusza działu ochrony tutejszej jednostki. Uczniowie usłyszeli na czym polega praca funkcjonariuszy SW oraz jak wygląda codzienne życie osób osadzonych w więzieniu.
Celem inicjowanych przez Służbę Więzienną spotkań, w ramach przedmiotowej kampanii, jest m.in. szerzenie wiedzy wśród młodzieży z zakresu zażywania alkoholu, narkotyków bądź dopalaczy oraz uświadamianie różnego rodzaju konsekwencji podejmowania zachowań ryzykownych, stojących w sprzeczności z normami prawmymi i społecznymi.

Uczniom wyemitowano film, zrealizowany przy współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu "Więzienie, stracony czas", obrazujący życie młodych ludzi, których lekkomyślność, brak wyobraźni i odpowiedzialności prowadzi w konsekwencji do konfliktu z wymiarem sprawiedliwości.

Podczas tej wyjątkowej w formie lekcji wychowawczej, młodzież usłyszała również świadectwo skazanej kobiety, której negatywne wybory z przeszłości skutkują negatywnie do dziś, zarówno dla niej samej i dla jej bliskich.

Funkcjonariusze pionu penitencjarnego i pionu ochrony grochowskiego aresztu, w podejmowanych tego typu prewencyjno-dydaktycznych inicjatywach, każdorazowo wskazują młodym odbiorcom na zagrożenia wynikające z szeroko rozumianego zjawiska przestępczości i demoralizacji wśród osób nieletnich.


 

Tekst i zdjęcia: Rzecznik prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie – Grochowie


 


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej