Pamięci Żołnierze Niezłomni

 

W ramach programu resocjalizacyjnego „Żołnierze wyklęci” w grochowskiej jednostce odbyły się zajęcia dla skazanych kobiet poświęcone pamięci żołnierzom polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.

Od 2011 roku dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Pierwszy dzień marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia – tego dnia w 1951 roku wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Głównym celem organizowanych zajęć jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i historycznej osadzonych oraz pobudzenie do refleksji nad kształtem współczesnego patriotyzmu. Patriotyzmu obywatelskiego, otwartego na przyszłość, który swoją siłę buduje na świadectwach przeszłości.

Tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska

 


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej