STOP DOPALACZOM – program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Popowie.

Kolejna grupa skazanych mężczyzn przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Popowie wzięła udział w programie resocjalizacji stworzonym przez kadrę penitencjarną którego głównym celem jest edukacja i uświadomienie zagrożeń oraz konsekwencji wynikających z zażywaniem nieznanych substancji chemicznych.

Głównym celem programu jest szeroko rozumiana kampania informacyjna oraz działania prewencyjno – wychowawcze. Program ma także na celu późniejsze kształtowanie umiejętności odreagowania sytuacji stresowych oraz organizowania sobie szeroko rozumianej rozrywki w sposób akceptowany.

Uczestnictwo skazanych w programie ma służyć zapoznaniu się ze źródłami zagrożeń, obalenie narosłych wokół „dopalaczy” mitów, zapoznanie z rzetelną wiedzą jak również umożliwienie skazanym kontaktu ze specjalistami tak, aby w konsekwencji ułatwić społeczną readaptację i przeciwdziałać powrotowi do nałogów i przestępstwa.

Dopalacze to narkotyki wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia. Najczęściej po substancje psychoaktywne sięgają młode osoby nieświadome zagrożenia, jakie niosą dla zdrowia i psychiki.
Podobnie jak narkotyki,mają działanie psychoaktywne, czyli mają wywoływać w organizmie określone stany – odurzenia, pobudzenia, euforii i halucynacje. Powszechna dostępność dopalaczy połączona z absolutnym brakiem wyobraźni zarówno producentów jak i konsumentów tych substancji doprowadza do coraz częstszych ludzkich dramatów i tragedii.

Wykorzystanie w procesie resocjalizacji szeroko rozumianej kampanii informacyjnej a zwłaszcza skoordynowanie zajęć wychowawczych w grupie przy współudziale specjalistów, bardzo dobrze wpisuje się w zadania stawiane pracownikom systemu penitencjarnego przy kreowaniu nowych wzorców zachowań i właściwych relacji społecznych osób pozbawionych wolności.

W procesie resocjalizacji nieodzownym elementem w pracy z osobami pozbawionymi wolności są oddziaływania psychokorekcyjne, które będą zmniejszały ryzyko powrotu do uzależnienia,

 

Tekst: ppor. Ewa Smolińska

Zdjęcia: OZ Popowo

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej