"TATAR I PIES" wśród skazanych kobiet

Poranek 14 czerwca br. miał dla grupy skazanych kobiet, przebywających w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie, odmienny niż zwykle przebieg. Zamiast zajęć własnych, wykonywanych w pomieszczeniach cel mieszkalnych bądź w świetlicach oddziałów, osadzone osobiście w asyście funkcjonariuszy współuczestniczyły w socjalizacji porzuconych i skrzywdzonych psów, by te jak najszybciej mogły znaleźć nowych właścicieli i nowy dom.

Pilotażowy projekt readaptacji więźniów z wykorzystaniem elementów dogoterapii to przedsięwzięcie, którego pomysłodawcą jest Krzysztof Tatar, od 25 lat zajmujący się szkoleniem psów i ich właścicieli.

W ramach prowadzonych w jednostkach penitencjarnych oddziaływań resocjalizacyjnych m.in. w Areszcie Śledczym i Zakładzie Karnym we Wrocławiu oraz w Zakładach Karnych w Kłodzku i Wołowie - projekt STOP bezdomności psów, cieszył sie dużym zainteresowaniem.

Kadra grochowskiego aresztu, w poparciu tej obopólnie korzystnej idei, zorganizowała na terenie placu rekreacyjnego jednostki spotkanie pogubionych serc: człowieka i czworonoga. Bezpośredni kontakt skazanych kobiet z wymagającym, potrzebującym akceptacji i cierpliwości zwierzęciem to okazja zbudowania nowej, często nieznanej im dotąd relacji. W czasie praktycznych zajęć ze zwierzętami rodzi się swoista więź opiekuna z psem, która dla obu stron może zaprocentować korzyściami. Zarówno zwierzę przyzwyczaja się do obecności człowieka i przechodzi przez bardzo ważny proces socjalizacji, jak i opiekun poznaje bądź odkrywa w sobie nowe pokłady wrażliwości.

Każda podjęta inicjatywa prospołecznie kształtująca człowieka przebywajacego w izolacji penitencjarnej to nadzieja na lepsze jutro dla więźnia, to możliwość kształowania planów na nowo i szansa zmiany jego dotychczasowych zachowań; to również powinność funkcjonariuszy Służby Więziennej – formacji, której podstawowe zadania wynikają nie tylko z zapisów kodeksowych i paragrafów ale przede wszystkim z chęci pomocy drugiemu człowiekowi.

 

Tekst: kpr. Renata Izdebska

Zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej