Wizyta przedstawicieli MS Gruzji w grochowskim areszcie

W dniach 18-20 listopada 2019 roku przebywała w Polsce 3-osobowa delegacja Ministerstwa Sprawiedliwości Gruzji w składzie: pan Aleksandre Tabatadze - Zastępca Ministra Sprawiedliwości Gruzji, pani Ketevan Sarajishvili – dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, pan Avtandil Mikanadze – dyrektor Centrum Szkolenia Zawodowego dla Więźniów.

W ramach wizyty w dniu 19 listopada br. delegacja odwiedziła grochowską jednostkę penitencjarną. Spotkanie stało się okazją do wymiany doświadczeń w zakresie realizowanych w obu krajach oddziaływań na rzecz osób pozbawionych wolności. Gościom towarzyszyli: płk George Gamsakhurdia - attaché ds. Policyjnych Ambasady Gruzji w Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariusze Centralnego Zarządu Służby Więziennej: płk Włodzimierz Paszkowski - dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz kpt. Aleksander Czyżowicz – starszy inspektor Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Wszystkich przybyłych oprowadził po terenie płk Wojciech Zaręba - dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie. Zagraniczni delegaci zwizytowali miejsca zakwaterowania osadzonych kobiet, pawilony mieszkalne, świetlice, salę widzeń oraz Halę Produkcyjno-Handlową SARA, funkcjonującą od 2017 roku w ramach programu "Praca dla więźniów".

Przedstawicieli Gruzji zapoznano z ogólnymi zasadami funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego oraz z prowadzonymi oddziaływaniami resocjalizacyjnymi. W sposób szczególny zaprezentowano organizację oddziaływań sprzyjającą zdobywaniu przez osoby pozbawione wolności odpowiednich kwalifikacji zawodowych a także obowiązujące formy ich zatrudniania.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Renata Izdebska


 


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej