Delegacja czeskiej Służby Więziennej w Polsce

W dniach: 8 – 12 kwietnia 2019 r. gościła w Polsce delegacja Biura Dyrektora Generalnego czeskiej Służby Więziennej, w składzie: płk Jiří Dolejší - dyrektor Biura Dyrektora Generalnego, mjr Tomáš Olšar - kierownik wydziału stosunków zewnęntrznych, Biuro DG, kpt. Jiří Kawan - specjalista stosunków międzynarodowych, Biuro DG por. Petra Kučerová - rzecznik prasowa, Biuro DG oraz kpt. Iva Prudlová - specjalista stosunków międzynarodowych, Akademia SW Straż pod Ralskem. Z ramienia polskiej Służby Więziennej delegacji towarzyszyła ppłk Magdalena Brol - st. specjalista Biura Dyrektora Generalnego SW.

9 kwietnia br. zagraniczni goście odwiedzli w ramach kilkudniowej wizyty Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie. Przedstawiciele czeskiej SW zwizytowali teren tutejszej jednostki organizacyjnej m.in. miejsca zakwaterowania osadzonych, pawilony mieszkalne, świetlicę, salę widzeń, place spacerowe oraz halę produkcyjną, w której zatrudnione są skazane kobiety.

Wspólne rozmowy stały się okazją do wymiany doświadczeń w zakresie prowadzonych, przez funkcjonariuszy SW obu krajów, oddziaływań na rzecz osób pozbawionych wolności.

 

Tekst i zdjęcia - Rzecznik prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej