Funkcjonariusze z grochowskiego aresztu - honorowymi dawcami krwi

W związku z corocznym aktywnym włączeniem się kadry Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie w Ogólnopolską Akcję Honorowego Oddawania Krwi przez służby mundurowe pod hasłem „NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA” w dniu 23 listopada 2018 roku na terenie grochowskiej jednostki odbyła się prelekcja dla funkcjonariuszy i pracowników, poświęcona tematyce honorowego krwiodawstwa. Wykład połączony z dyskusją poprowadził Kierownik Zespołu Medycznego Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ przy ul. Koszykowej 78 w Warszawie - ppłk lek. Dariusz Blinowski.

W dniu 12 grudnia 2018 roku, we współpracy z kadrą Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu, w zaparkowanym na terenie tej jednostki krwiobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, honorowo oddała krew również kadra Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie. W przedmiotowej akcji wziął udział zastępca dyrektora kpt. Łukasz Pieńkos wraz z podległymi funkcjonariuszami.

Przeprowadzone po raz kolejny w Służbie Więziennej przedsiewzięcie to nadal kropla w morzu ludzkich potrzeb, niemniej każda tego typu podjęta inicjatywa ratuje ludzkie życie. Angażowanie się funkcjonariuszy w tego rodzaju charytatywne akcje wypływa zarówno z ich poczucia obowiązku lecz przede wszystkim ze zwykłej ludzkiej potrzeby serca.

Podkreślenia jednak wymaga fakt, że wielu funkcjonariuszy i pracowników grochowskiej jednostki to od wielu lat - Honorowi Dawcy Krwi. Osoby te systematycznie oddają krew lub inne jej składniki. Ich bezinteresowne zasługi w ratowaniu ludzkiego życia nie są nagłaśniane, nie są publikowane, nie są widoczne na co dzień. Wszyscy krwiodawcy to niewątpliwie BOHATEROWIE - wytrwali, skuteczni i nie oczekujący publicznego uznania.

Służą nie tylko podczas wznawianych akcji społecznych lecz przez cały rok... przez wiele lat... dają przykład godnego życia wśród potrzebujących.

Nigdy nie wiemy kto z nas i kiedy będzie tym potrzebujacym.

Tekst: kpt. R. Izdebska

Zdjęcia: kpt.R. Izdebska, por. M. Niemiec

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej