Narodowe Czytanie w grochowskim areszcie

Narodowe Czytanie w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie

„Na ulicy Miodowej co dzień około południa można było spotkać jegomościa w pewnym wieku....” Katarynka B. Prus

W dniu 7 września 2019 roku 13 osadzonych odbywających karę pozbawienia w zakładzie karnym typu półotwartego wzięło udział w zorganizowanych przez wychowawców działu  penitencjarnego zajęciach kulturalno-oświatowych poza terenem jednostki. Okazją do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych dla skazanych było wydarzenie - Narodowe Czytanie w Ogrodzie Saskim w Warszawie.

Skazane kobiety zatrudnione w radiowęźle jednostki w okresie 2-6 września br. czytały ponadto wybrane teksty literacie zaproponowane przez Parę Prezydencką. W tym roku były to m.in.: Dobra pani – Eliza Orzeszkowa, Dym – Maria Konopnicka, Katarynka – Bolesław Prus, Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz, Orka – Władysław Stanisław Reymont, Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski, Sachem – Henryk Sienkiewicz, Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski.

Celem rozpowszechniania czytelnictwa w jednostce penitencjarnej jest jego popularyzacja wśród osób pozbawionych wolności, zwrócenie uwagi na bogactwo zwłaszcza polskiej literatury, a także potrzeba dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości narodowej.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej