Wizytacja przedstawicieli NMF

W dniach 9-10 września 2019 r. odbył się audyt Programu PL 17 "Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych" wdrażanego w ramach poprzedniej perspektywy Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

W ramach audytu w dniu 10 września br. została przeprowadzona wizytacja dwóch warszawskich jednostek penitencjarnych, w tym Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie.

Norweskim gościom podczas wizyty towarzyszyli przedstawiciele Zespołu ds. Funduszy Europejskich w Biurze Penitencjarnym Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie płk Wojciech Zaręba zaprezentował Norweskim Partnerom rezultaty działań podjętych przez podległą kadrę dzięki materialnemu wsparciu przedmiotowego pogramu.

W Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie, jednostce podległej Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie, zrealizowano następujące projekty:

Projekt nr 1 „Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno-zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary”.

Projekt nr 2 „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka”.

Projekt nr 3 „Realizacja szkoleń kadry SW ukierunkowanych na podniesienie umiejętności służących prawidłowemu wykonywaniu obowiązków służbowych”.

Projekt nr 4 „Wzmocnienie systemów ochrony i wyposażenia Grup Interwencyjnych SW i Grup Konwojowych oraz zwiększenie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy”.

Projekt nr 5 „Utworzenie i wdrożenie systemów teleinformatycznych służących podniesieniu zarządzania jednostkami penitencjarnymi”.

Ponadto w jednostce zrealizowano Projekt predefiniowany nr 3 STOP PRZEMOCY – DRUGA SZANSA „Podniesienie kompetencji kadry penitencjarnej we wzmocnieniu działań edukacyjno–korekcyjnych wobec skazanych sprawców przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności za znęcanie się nad członkami rodziny oraz wzmocnienie działań edukacyjno–korekcyjnych wobec osób pozbawionych wolności za stosowanie przemocy w rodzinie”.

Udział w projektach dotowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz podjęta międzynarodowa współpraca stworzyły swoistą platformę służącą wymianie i absorbowaniu nowych doświadczeń, obserwowaniu nowoczesnych metod pracy, przenikaniu dobrych praktyk, a w efekcie wzrostowi poziomu merytorycznego zadań realizowanych przez kadrę grochowskiej jednostki penitencjarnej.

 

Tekst: kpt. Renata Izdebska

Zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej