Wizyta studentów na terenie grochowskiej jednostki penitencjarnej

W dniu 28 maja 2019 roku grochowski areszt ponownie gościł studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, z którą od wielu lat współpracuje.

Podczas spotkania studenci poznali podstawowe akty prawne regulujące odbywanie kary pozbawienia wolności oraz stosowanie tymczasowego aresztu. Funkcjonariusze grochowskiego aresztu przybliżyli zasady funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego i zapoznali gości z prowadzonymi w jednostce oddziaływaniami i realizowanymi programami resocjalizacji a także formami zatrudnienia więźniów zarówno na terenie, jak i poza terenem jednostki. Grupa studentów obejrzała pawilony mieszkalny, cele mieszkalne, plac spacerowy oraz miejsce zatrudnienia skazanych kobiet - szwalnię.

Wizyty studyjne każdorazowo stanowią praktyczny element merytorycznego wsparcia procesu dydaktycznego studentów uczelni wyższych. Ideą towarzyszącą podejmowanym przez funkcjonariuszy formacji SW przedsięwzięciom jest otwarta komunikacja zewnętrzna. Służba Więzienna informuje, motywuje i edukuje młodzież uczelni wyższych. Inicjowanie działań promujących zatrudnienie w tej trudnej choć ciekawej pracy najskuteczniej odbywa się poprzez bezpośrednie przekazywanie wiedzy przez doświadczonych praktyków.

 

 

Tekst i zdjęcia: Rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Warszawie – Grochowie

 

 

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej