Areszt Śledczy w Warszawie Grochowie od kilku lat angażuje się w pomoc dla podopiecznej Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

     Dziewczynka, dla której wszyscy funkcjonariusze i osadzeni zbierają plastikowe nakrętki posiada rzadką chorobę genetyczną Phelan McDermid. Jest to zespół wad wrodzonych spowodowany mikrodelecją chromosomalną. Dziewczynka żyje we własnym świecie, nie mówi, nie chodzi, nie potrafi gryźć i przeżuwać. Plastikowe korki dzięki recyklingowi będą mogły wesprzeć rehabilitację dziewczynki.

     Ekologiczne przedsięwzięcie jakim jest zbieranie plastikowych nakrętek ukierunkowane jest nie tylko pogłębianie wiedzy na temat ekologii i segregacji odpadów ale również na bezinteresowna pomoc drugiej osobie.

   Aktywność na rzecz innych pozwala na ukształtowanie postaw prospołecznych, wzmacnia poczucie wartości, nadaje sens życiu. Wolontariat polega na bezinteresownym i dobrowolnym wykonywaniu określonych zadań lub czynności, angażowaniu się w różne działania, często społecznie użyteczne. Istotą wolontariatu jest dobro innych ludzi a nie osobiste korzyści. Ponadto wzajemna pomoc międzyludzka jest elementem każdego zdrowego społeczeństwa.

  Dzięki społecznemu zaangażowaniu funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie w akcje pomocowe dajemy wyraz solidarności, wrażliwości, gotowości do poświęcenia, zaangażowania i dzielenia się tym co posiadamy.

Tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej